1. Home
  2. Docs
  3. Voorraad
  4. Diverse operaties
  5. Hoe planners te configureren en laten draaien?

Hoe planners te configureren en laten draaien?

Wat is een planner?

De planner is de rekenmachine die productie plant en prioriteert en automatisch inkopen doet op basis van de regels die gedefinieerd zijn voor producten. Standaard is de planner geconfigureerd om eenmaal per dag te draaien (BizzCloud maakt hiervoor automatisch een Geplande actie aan).

Berekenen vereisten / Planning

De planner valideert alleen aankopen die zijn bevestigd maar nog niet begonnen. Deze aankoopreserveringen zullen zelf productie, taken of aankopen starten op basis van de configuratie van het gevraagde product.

U houdt rekening met de prioriteit van de handelingen bij het starten van reserveringen of aankopen. Urgente verzoeken met een datum in het verleden of verzoek met een eerdere datum dan andere zullen als eerste gestart worden. In het geval dat er onvoldoende voorraad is om aan alle verzoeken te voldoen kunt u ervan verzekerd zijn dat de urgente verzoeken als eerste geproduceerd worden.

De planner configureren en laten lopen

Voer de planner manueel uit

U kunt de planner ook handmatig starten via het menu Voorraad ‣ Planners ‣ Starten planners. De planner gebruikt alle relevante parameters zoals gedefinieerd voor producten, leveranciers en het bedrijf om de prioriteiten te bepalen tussen de verschillende productieorders, leveringen en inkopen bij leveranciers.

Configureer en laat de scanner lopen (alleen voor geavanceerde gebruikers)

U kunt de starttijd van de planner instellen door de corresponderende actie te bewerken in het menu Instellingen ‣ Technisch ‣ Automatisering ‣ Geplande acties. Bewerk de Run mrp Planner configuratie.

Was this article helpful to you? Yes No