1. Home
  2. Docs
  3. Voorraad
  4. Diverse operaties
  5. Hoe producten afkeuren?

Hoe producten afkeuren?

Overzicht

Afgekeurde producten zijn producten die geen economische waarde meer hebben of slechts de waarde van de grondstoffen waar de producten van zijn gemaakt.

In uw magazijn treft u soms producten aan die beschadigd of onverkoopbaar zijn omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken of om een andere reden. Dit wordt veelal opgemerkt tijdens het verzamelen van producten of bij het inventariseren van de voorraad.

Omdat u normaliter deze producten niet kunt verkopen of opslaan dient u deze af te keuren.

Afgekeurde goederen worden niet langer in het systeem geregistreerd als voorraad. Afgekeurde goederen zullen fysiek verplaatst worden naar de afvalruimte.

Configuratie

Wanneer u de module voorraadbeheer installeert zal BizzCloud automatisch een standaard afval locatie aanmaken met de naam Virtuele locatie/Afgekeurd.

Om een extra afval locatie aan te maken ga naar Voorraad ‣ Instellingen ‣ Instellingen en vink aan Beheer meerdere locaties per magazijn en klik op Toepassen.

Na het toepassen van Beheer meedere locaties per magazijn kunt u een nieuwe afval locatie aanmaken in Instellingen ‣ Magazijnbeheer ‣ Locaties.

Verschillende manieren om producten af te keuren

BizzCloud biedt verschillende manieren aan om producten af te keuren.

Afkeuren bij ontvangst (Initiële aanvraag tabblad)

Om producten af te keuren van een inkomende levering gaat u naar Voorraad ‣ Dashboard ‣ Ontvangsten.

Open de inkomende levering en in het tabblad Initiële aanvraag klik op de knop Producten afkeuren.

Afkeuren bij leveringsorder (Initiële aanvraag tabblad)

Om producten af te keuren van een uitgaande levering gaat u naar Voorraad ‣ Dashboard ‣ Uitgaande leveringen.

Open de uitgaande levering en in het tabblad Initiële aanvraag klik op de knop Producten afkeuren op de verplaatsing in het initiële vraag tabblad.

Afkeuren bij interne overdracht (Initiële aanvraag tabblad)

Om producten af te keuren bij een interne overdracht gaat u naar Voorraad ‣ Dashboard ‣ Ontvangsten.

Open de interne overdracht en in het tabblad Initiële vraag klik op de knop producten afkeuren op de voorraad overdracht in het initiële vraag tabblad.

Wanneer u klikt op de afkeur knop zal een nieuw venster worden geopend. U kunt hier de hoeveelheid producten invullen en de afval locatie specificeren, klik vervolgens op Afkeuren.

Was this article helpful to you? Yes No