1. Home
 2. Docs
 3. Voorraad
 4. Inkomende leveringen
 5. Hoe de juiste flow te kiezen om ontvangsten te verwerken?

Hoe de juiste flow te kiezen om ontvangsten te verwerken?

Overzicht

De wijze waarop u omgaat met de ontvangsten van uw leveranciers is afhankelijk van verschillende factoren zoals: het soort goederen dat u ontvangt, omvang van uw magazijn en het aantal ontvangsten die u dagelijks verwerkt.

BizzCloud geeft u de mogelijkheid om pakbonnen van uw magazijn op drie verschillende manieren te verwerken:

 • Een staps: Ontvang goederen direct in stock.
 • Twee staps: Uitladen bij input locatie en dan opnemen in de voorraad.
 • Drie staps: Uitladen bij input locatie, vervolgens door kwaliteitsbewaking heen alvorens opgenomen te worden in de voorraad.

BizzCloud gebruikt routes om precies te definiëren hoe u de verschillende pakbon stappen dient te doorlopen. De configuratie wordt magazijn niveau gedaan. Standaard is het ontvangen van goederen een één staps proces maar door de configuratie aan te passen kan dit in twee of zelfs drie stappen.

De drie verschillende flows kunnen als volgt worden omschreven:

 1. Een staps: U ontvangt de goederen direct in uw stock.
 2. Twee staps: U ontvangt de goederen bij de invoer-ruimte en verplaatst deze vervolgens naar uw voorraad. Zolang de goederen nog niet zijn opgenomen in uw voorraad zijn deze nog niet beschikbaar voor verdere verwerking.
 3. Drie staps: Bij veel bedrijven is het noodzakelijk om de toegang te krijgen tot de ontvangen goederen voor inspectie. Het doel hiervan is om controleren of de producten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen zoals afgesproken met de leveranciers. Hiervoor is het essentieel om een kwaliteitsbewaking stap toe te voegen aan de goederenstroom.

  U ontvangt de goederen bij de input locatie om deze vervolgens door te sturen naar de kwaliteitsbewaking locatie voor inspectie. Wanneer de kwaliteitscontrole succesvol is afgerond kunnen de goederen doorstromen naar de voorraad. Het is vanzelfsprekend mogelijk om de hoeveelheid goederen te veranderen, bijvoorbeeld wanneer niet alle producten door de kwaliteitsbewakings komen en deze weer terug gaan naar de leverancier.

Configuratie

Een staps flow

Dit is de standaard configuratie in BizzCloud.

Twee staps flow

Gelieve de documentatie te lezen op Hoe uw ontvangsten uit de laden op een input locatie? (twee staps)

Drie staps flow

Gelieve de documentatie te lezen op Hoe een kwaliteitscontrole stap toe te voegen bij het ontvangen van uw goederen? (drie stappen)

Was this article helpful to you? Yes No