1. Home
  2. Docs
  3. Voorraad
  4. Inkomende leveringen
  5. Hoe een kwaliteitscontrole stap toe te voegen bij het ontvangen van uw goederen? (drie stappen)

Hoe een kwaliteitscontrole stap toe te voegen bij het ontvangen van uw goederen? (drie stappen)

Overzicht

Bij veel bedrijven is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot de ontvangen goederen voor inspectie. Het doel hiervan is om controleren of de producten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen zoals afgesproken met de leveranciers. Hiervoor is het essentieel om een kwaliteitsbewaking stap toe te voegen aan de goederenstroom.

BizzCloud gebruikt routes om precies te definiëren hoe u de verschillende ontvangst stappen dient te doorlopen. De configuratie wordt op magazijn niveau gedaan. Standaard is het ontvangen van goederen een één staps proces maar door de configuratie aan te passen kan dit in twee of zelfs drie stappen.

De drie staps flow verloopt als volgt: u ontvangt de goederen bij de input locatie om deze vervolgens door te sturen naar de kwaliteitsbewaking locatie voor inspectie. Wanneer de kwaliteitscontrole succesvol is afgerond kunnen de goederen doorstromen naar de voorraad. Het is vanzelfsprekend mogelijk om de hoeveelheid goederen te veranderen, bijvoorbeeld wanneer niet alle producten door de kwaliteitsbewakings komen en deze weer terug gaan naar de leverancier.

Configuratie

Gebruik geavanceerde routes

Om beheer van routes mogelijk te maken gaat u naar Voorraad ‣ Instellingen ‣ Instellingen.

Zorg ervoor dat de routes optie Geavanceerde productieroutes van producten door middel van regels is geselecteerd en klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

Zorg ervoor dat de optie Beheer meerdere locaties per magazijn ook is geselecteerd.

Hoe een kwaliteitscontrole stap toe te voegen bij het ontvangen van uw goederen?

Ga naar het menu Voorraad ‣ Instellingen ‣ Magazijnen en kies het magazijn waarvoor u de ontvangstmethoden wilt veranderen.

Standaard zijn magazijnen geconfigureerd om gebruik te maken van de één staps ontvangstmethode (Ontvang goederen direct in voorraad).

Om kwaliteitsbewaking toe te voegen voordat goederen worden opgenomen in de voorraad klikt u op Uitladen bij de ontvangstlocatie, ga naar de kwaliteitscontrole, voor het bijboeken op de voorraad (drie stappen).

Hoe een inkomende levering te ontvangen in drie stappen?

Hoe de ontvangststap te verwerken?

  • In the purchase module, create a Request for Quotation. Click on the Confirm order button. You can see that there is one Shipment related to purchase order in the stat button above the purchase order form view. This is the receipt step.

  • Ga naar Voorraad en klik op de link # Te ontvangen op de Ontvangsten kaart.

  • Klik op de ontvangst die u wilt verwerken. Klik op Bevestig om de overdracht van de Leverancier locatie naar WH/Ontvangst te voltooien.

De ontvangststap is nu voltooid en de statuskolom bovenaan de pagina voor WH/IN zou nu Voltooid moeten laten zien. Het product is verplaatst van de Leverancier naar de WH/Ontvangst locatie. Hiermee is het product beschikbaar gemaakt voor de volgende stap (overdracht naar kwaliteitsbewaking)

Hoe uw product te verplaatsen van de ontvangst zone naar de kwaliteitsbewaking zone?

Ga naar het Voorraad dashboard. U ziet dat er één verplaatsing gereed staat (de overdracht naar de kwaliteitsbewaking zone) en één in de wachtrij (de overdracht naar voorraad na inspectie). Klik op de link # Verplaatsingen op de Interne verplaatsingen kaart om de kwaliteitsbewaking uit te voeren.

Klik op de verzamellijst die u wilt verwerken.

Klik op Bevestig om de overdracht van WH/Ontvangst naar WH/Kwaliteitsbewaking te voltooien.

De interne overdracht stap is nu gedaan en de statuskolom bovenaan de pagina voor WH/INT zou nu Voltooid moeten laten zien. De ontvangst is nu klaar om gecontroleerd te worden.

Hoe de kwaliteitsbewaking uit te voeren?

Ga terug naar het Voorraad dashboard. De overdracht in de wachtrij is nu gereed. Klik op de link # Verplaatsingen op de Interne verplaatsingen kaart om verder te verwerken naar kwaliteitsbewaking.

Klik op de laatste verzamelopdracht om te verwerken. Klik op Bevestig om de overdracht van WH/Kwaliteitsbewakingnaar WH/Voorraad te voltooien.

Hiermee is de kwaliteitsbewaking stap afgerond en de statuskolom bovenaan de pagina voor WH/INT zou nu Voltooidmoeten weergeven. De ontvangst is gecontroleerd en verplaatst naar uw voorraad.

Was this article helpful to you? Yes No