1. Home
  2. Docs
  3. Voorraad
  4. Leveringsorders
  5. Hoe leveringsorders te verwerken in twee stappen (verzamelen + verzenden)?

Hoe leveringsorders te verwerken in twee stappen (verzamelen + verzenden)?

Overzicht

BizzCloud is standaard geconfigureerd om gebruik te maken van één staps levering. Wanneer een order naar de verzendafdeling gaat voor uiteindelijke levering zullen alle items worden verzonden in één enkele levering zodra deze beschikbaar zijn. Echter, uw bedrijfsvoering vereist wellicht extra stappen voordat het product geleverd kan worden. In het twee staps proces worden de items verzameld in het magazijn en overgedragen naar een output locatie voor levering. De goederen worden daarna verzonden.

U dient enkele configuratiestappen te doorlopen om Verzamelen + Verzenden mogelijk te maken in BizzCloud. Hierbij wordt een extra locatie aangemaakt die standaard de naam Output heeft. Wanneer uw magazijncode WH is zal de configuratie een nieuwe locatie aanmaken genaamd WH/Output. Goederen zullen worden verplaatst van WH/Voorraadnaar WH/Output in de eerste stap (verzamelen) en gaan daarna van WH/Output naar WH/Klanten (in het geval van verkooporders) in de tweede stap (verzenden).

Configuratie

Sta het beheren van routes toe

BizzCloud configureert de overdracht van leveringsorders via routes. Routes geven uw een mechanisme om verschillende handelingen met elkaar te verbinden. In dit voorbeeld gaan wij de verzamelstap koppelen aan de leverings-stap.

Om het beheer van routes mogelijk te maken gaat u naar Instellingen ‣ Instellingen.

Zorg ervoor dat het keuzerondje Geavanceerde productieroutes van producten door middel van regels is geselecteerd.

Klik bovenaan de pagina op Toepassen om de wijzigingen te bewaren (indien u het keuzerondje hierboven moest aanduiden).

Configureer magazijn voor verzamelen + verzenden

Om verzamelen + verzenden te configureren gaat u naar Instellingen ‣ Magazijnen en bewerk het magazijn dat gebruikt gaat worden.

Voor uitgaande leveringen stel de volgende optie in Breng goederen naar de output locatie voor levering (verzamelen + verzenden)

Maak een verkooporder aan

Installeer de Verkopen module als dit niet het geval is en maak een verkooporder met een paar producten om te leveren.

Merk op dat we nu 2 leveringen geassocieerd zien met deze verkooporder in de Levering statusknop boven de verkooporder.

Als u klikt op de 2 Levering statusknop ziet u twee verschillende verzamelopdrachten, één met een referentie PICK om het verzamelproces aan te duiden en nog één met de referentie OUT om het leveringsproces aan te duiden.

Verwerk een levering

Hoe de verzamelstap te verwerken?

Zorg ervoor dat u voldoende producten in voorraad heeft en ga naar Voorraad en klik op de Wachten link onder de Pick kanban kaart.

Klik op de verzamellijst die u wilt verwerken.

Klik op Reserveren om de producten te reserveren indien deze beschikbaar zijn.

Klik op Bevestig om de overdracht van WH/Voorraad naar WH/Output te voltooien.

De verzamelstap is nu gedaan en de WH/Verzamelen overdracht zou nu Voltooid moeten zijn in de statum kolom bovenaan de pagina. Het product is verplaatst van de WH/Voorraad naar de WH/Output locatie. Hiermee is het product beschikbaar gemaakt voor de volgende stap (levering).

Hoe de leveringstap te verwerken?

Ga naar Voorraad en klik op de # Te doen link onder de Uitgaande leveringen kanban kaart.

Klik op de verzamellijst die u wilt verwerken.

Klik op Bevestig om de overdracht van WH/Output naar de klant te voltooien (klik op Toepassen om hoeveelheden toe te wijzen gebaseerd op de hoeveelheden getoond in de Nog te doen kolom).

De leverings-stap is nu voltooid en WH/Output zou nu Voltooid moeten laten zien in de statuskolom bovenaan de pagina. Het product is nu geleverd aan de klant.

Was this article helpful to you? Yes No