1. Home
  2. Docs
  3. Voorraad
  4. Producten
  5. Wanneer dient u pakketten als maateenheid te gebruiken?

Wanneer dient u pakketten als maateenheid te gebruiken?

Maateenheden

Maateenheden zijn een indicatie over hoe de unit verwerkt dient te worden. Producten kunnen uitgedrukt worden in meerdere maateenheden tegelijkertijd.

Activeer deze optie als u met meerdere van deze werkt in uw magazijn.

De inkoop maateenheid kan wellicht afwijken van wat u gebruikt in uw magazijn.

De maateenheid voor de verkoop is ingesteld op het verkooporder en kan anders zijn.

Pakketten

De verpakking is de fysieke container waar u één of meerdere producten in stopt.

Verpakken

Verpakkingen zijn de fysieke containers die uw product beschermen.

Als u computers verkoop bevat de verpakking de computer met de notitie en de stroomkabel.

In BizzCloud worden verpakkingen slechts voor indicatieve doeleinden gebruikt.

Wanneer pakketten, verpakkingen of maateenheiden te gebruiken?

Bijvoorbeeld, u verkoopt eieren. In uw magazijn verwerkt u de eieren individueel. Veel eieren zullen afgekeurd worden en u dient dit ei voor ei te doen. De maateenheid is Unit(s).

Als u eieren per dozijn verkoopt dan is de verkoop maateenheid Dozijn. U stelt dit in op de verkooporder.

De kartonnen dozen waarin de eieren geplaatst worden in de verpakking.

Wanneer u meerdere kartonnen dozen met eieren verkoopt dan stop u wellicht meerdere kartonnen dozen in één grote doos of een plastic verpakking. Dit is het pakket.

Was this article helpful to you? Yes No