1. Home
  2. Docs
  3. Voorraad
  4. Inkomende leveringen
  5. Hoe uw ontvangsten uit de laden op een input locatie? (twee staps)

Hoe uw ontvangsten uit de laden op een input locatie? (twee staps)

Overzicht

BizzCloud gebruikt routes om precies te definiëren hoe u de verschillende ontvangst stappen dient te doorlopen. De configuratie wordt op magazijn niveau gedaan. Standaard is het ontvangen van goederen een één staps proces maar door de configuratie aan te passen kan dit in twee of zelfs drie stappen.

De twee staps goederenstroom loopt als volgt: u ontvangt goederen bij een input locatie en verplaatst deze vervolgens naar uw voorraad. Zolang de goederen nog niet verplaatst zijn naar uw voorraad zullen deze niet beschikbaar zijn voor verdere verwerking.

Configuratie

Gebruik geavanceerde routes

Om beheer van routes mogelijk te maken gaat u naar Voorraad ‣ Instellingen ‣ Instellingen.

Zorg ervoor dat de routes optie Geavanceerde productieroutes van producten door middel van regels is geselecteerd en klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

Zorg ervoor dat de optie Beheer meerdere locaties per magazijn ook is geselecteerd.

Hoe configureer ik mijn magazijn?

Ga naar het menu Voorraad ‣ Instellingen ‣ Magazijnen en kies het magazijn waarvoor u de ontvangstmethoden wilt veranderen.

Standaard zijn magazijnen geconfigureerd om gebruik te maken van de één staps ontvangstmethode (Ontvang goederen direct in voorraad).

Om de controlestap toe te voegen vink aan Uitladen naar ontvangstlocatie en ga dan naar voorraad (twee staps).

Hoe een inkomende levering te ontvangen in twee stappen?

Hoe de ontvangststap te verwerken?

  • Maak een Offerteverzoek aan in de Inkoopmodule. Klik op de knop Bevestig order. U kunt zien dat er één Levering is gerelateerd aan de inkooporder in de statusknop boven het inkooporder formulier. Dit is de ontvangststap.

  • Ga naar Voorraad en klik op de link # Te ontvangen op de Ontvangsten kaart.

Klik op de ontvangst die u wilt verwerken. Klik op Bevestig om de overdracht van de Leverancier locatie naar WH/Ontvangst te voltooien.

Dit heeft de ontvangststap afgerond en de overdracht met referentie WH/IN. Het product is verplaatst van de Leverancier naar de WH/Ontvangst locatie, dit maakt het product beschikbaar voor de volgende stap.

Hoe de ontvangsten over te dragen naar uw voorraad?

Ga terug naar het Voorraad dashboard. De overdracht in de wachtrij is nu gereed. Klik op de link # Verplaatsingen op de Interne verplaatsingen kaart om verder te verwerken naar kwaliteitsbewaking.

Klik op de pakbon die u wilt verwerken. Klik op Bevestig om de overdracht van de WH/Ontvangst naar WH/Voorraad te voltooien.

Dit heeft de ontvangststap afgerond en de overdracht met referentie WH/INT. De goederen zijn verplaatst naar uw voorraad.

Was this article helpful to you? Yes No